„Cała Polska Czyta Dzieciom”– spotkania w przedszkolach

Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce włączył się do Ogólnopolskiej kampanii społecznej pt.”Cała Polska czyta dzieciom”. Głównym celem tej akcji jest propagowanie codziennego czytania dzieciom, jako skutecznej, taniej i przyjaznej metodzie wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego. Nawet 20 - minutowe czytanie dzieciom codziennie jest mądrym sposobem spędzania czasu z dziećmi i najlepszą inwestycją w ich przyszłość. W związku z tym Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce we współpracy z Samorządowymi Przedszkolami ze Świerzowej P., Zręcina i Chorkówki w dniu 18 czerwca 2013r. przeprowadził akcję czytania dzieciom bajek. Dzieci z zaciekawieniem słuchały bajek czytanych przez dorosłych, chętnie je omawiały i zadawały pytania na nurtujące tematy związane z przeczytaną lekturą. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorową bajkę, jako pamiątkę z przeprowadzonej akcji.

Czytaj więcej: „Cała Polska Czyta Dzieciom”– spotkania w przedszkolach

Dzień Działacza Kultury

Władze samorządowe Gminy – Rada Gminy i Wójt Gminy oraz dyrektor GOK – u doceniają pracę ludzi i ich zaangażowanie w rozwój i krzewienie kultury w środowisku lokalnym i jej promocję na zewnątrz. W Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce organizowane są cykliczne spotkania z działaczami i animatorami kultury w Gminie Chorkówka. Uroczystość po raz piąty miała miejsce w dniu 29 maja 2013r. w sali GOK - u. Imprezę otworzył p. Bogusław Pacek – dyrektor GOK – u, cytując słowa ś.p. Jana Pawła II: „Ludzie kultury stoją na straży najbardziej autentycznego dziedzictwa ludzkości i tworzą przyszłość narodów. W ich rękach znajduje się cywilizacja”. Wójt Gminy Chorkówka w porozumieniu z dyrektorem GOK – u przyznał nagrody w postaci okolicznościowych statuetek zespołom działającym w Gminie Chorkówka i osobom, które wyróżniły się w pracy animacyjnej w sferze upowszechniania kultury w Gminie Chorkówka. Statuetki otrzymały p. Zofia Abramek i p. Alicja Zając oraz zespoły: Zespół Śpiewaczy ,,Bobrzanie” z Bóbrki, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ,,Bobrzanie’’ z Bóbrki, Kapela Ludowa „Bobrzanie”, Zespół Śpiewaczy ,,Chorkowianie’’ z Chorkówki, Zespół Śpiewaczy ,,Jutrzenka’’ z Kopytowej, Zespół Śpiewaczy ,,Nadzieja’’ ze Zręcina, Zespół Śpiewaczy ,,Seniorzy’’ ze Świerzowej P., Kapela Podwórkowa ,,Stara Wiara’’ ze Zręcina. Podziękowania złożone zostały również dla zespołów: „Vanilla Sky” ze Szczepańcowej oraz zespołów tanecznych działających przy GOK–u: Dziecięcego Zespołu Tanecznego „Stokrotki” i Młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Omega”. Wyróżniono również Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia symbolicznym podziękowaniem i słodkim upominkiem. Uroczystość z okazji „Dnia Działacza Kultury” swoją obecnością zaszczycili m.in. p. Adam Pietrzkiewicz – Komendant Miejski Policji w Krośnie, p. Beata Winiarska – oficer prasowy Komendanta Policji w Krośnie, p. Krzysztof Korzec – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, p. Kazimierz Gładysz – radny powiatu krośnieńskiego, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Chorkówce, p. Grażyna Ostrowska – inspektor d.s. promocji i kultury Starostwa Powiatowego w Krośnie, radni Rady Gminy Chorkówka na czele z wiceprzewodniczącym Rady – p. Maciejem Sekułą, władze samorządowe Gminy Chorkówka  na czele z Andrzejem Konieckim – Wójtem Gminy Chorkówka, dyrektorzy szkół, prezesi stowarzyszeń, kierownicy zespołów, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, sołtysi, działacze i animatorzy kultury, mieszkańcy Gminy Chorkówka.  W trakcie spotkania odbyła się promocja tomiku poezji pt.” Moja Tęcza” p. Marii Łukaszewskiej. Imprezie towarzyszyła również prezentacja multimedialna z 5 lat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce oraz wystawy zdjęć z imprez kulturalnych organizowanych przez GOK. Pobyt uczestników umilały swoimi występami dzieci z Samorządowego Przedszkola w Chorkówce, duet wokalno – muzyczny Magdalena Niedziela i Konrad Gierlasiński, zespół wokalny ,,Vanilla Sky’’ oraz Młodzieżowy Zespół Taneczny ,,Omega’’.

Piknik Rodzinny, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka

27 maja 2013r. roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce odbył się piknik rodzinny pod hasłem ,,Postaw na rodzinę’’. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce i Koło Caritas działające przy Parafii Żeglce. Wszystkich zgromadzonych przywitał ksiądz katecheta Piotr Petka z Parafii Żeglce i Bogusław Pacek – dyrektor GOK - u. Impreza rozpoczęła się spektaklem kukiełkowym pt.”Pinokio”. Po spektaklu na scenie wystąpiły dzieci z Samorządowego Przedszkola w Chorkówce prezentując pokaz mody oraz układ taneczny. Dzieci z Zespołu Szkół w Chorkówce wystąpiły z programem artystycznym z okazji „Dnia Matki i Ojca”. Każdy z uczestników imprezy mógł podziwiać również układy taneczne w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Tanecznego ,,Stokrotki’’ działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce. Podczas trwania pikniku w plenerze zaprezentowane zostało widowisko pt. ”Zabawiątka” w wykonaniu aktorów z Krakowskiego Biura Promocji Kultury. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zabawach i tańcach animacyjnych. Można było malować kredą na asfalcie, a także pomalować własną twarz. Ogromną popularnością cieszyła się zjeżdżalnia – dmuchany zamek. Uczestnicy imprezy zostali obdarowani słodyczami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez GOK i sponsorów. Pokaz sprzętu gaśniczego i wyposażenie samochodu bojowego „Peugeot” będącego na wyposażeniu jednostki OSP Świerzowa P. omówił druh Grzegorz Buczyński – naczelnik OSP ze Świerzowej P.

Czytaj więcej: Piknik Rodzinny, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka

III Gminny Konkurs Matematyczny "AS Trzecich Klas" w Gminie Chorkówka

23 maja 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce, odbył się III Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy Chorkówka.
W konkursie udział wzięło 24 uczniów, reprezentujących następujące placówki oświatowe: ZS Chorkówka, SP Faliszówka, SP Kobylany, ZSP Kopytowa, SP Leśniówka, SP Szczepańcowa, ZS Świerzowa P., SP Zręcin, SP Żeglce. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 16 zadań zamkniętych. Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:
I Miejsce: Patryk Szydło (ZS Świerzowa P.)
II Miejsce: Konrad Delimata (SP Żeglce)
III Miejsce: Patrycja Smoleń (ZSP Kopytowa)
III Miejsce: Kordian Dąbrowski (SP Szczepańcowa)
III Miejsce: Damian Kijek (ZS Chorkówka)
Nagrodzono również szkoły w kategorii drużynowej:
I Miejsce: ZS Świerzowa P.
II Miejsce: SP Szczepańcowa
III Miejsce: ZS Chorkówka
III Miejsce: SP Kobylany
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody książkowe, które wręczył p. Bogusław Pacek – dyrektor GOK oraz p. Teresa Pacek nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żeglcach – organizatorzy konkursu.
Nagrody ufundowane zostały przez Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce i Szkołę Podstawową w Żeglcach.

Masowe Biegi szlakiem Ignacego Łukasiewicza w Gminie Chorkówka

Największą już od wielu lat cykliczną sportową imprezą organizowaną dla dzieci i młodzieży w Gminie Chorkówka są ,,Biegi szlakiem Ignacego Łukasiewicza’’.
 W tym roku impreza ta miała miejsce w dniu 21 maja na terenie Skansenu Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce. Organizatorem biegów był Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.
W Biegach uczestniczyło 187 zawodniczek i zawodników reprezentujących wszystkie sześcioklasowe szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Chorkówka.
Biegi odbyły się na różnych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych. Sędzią głównym zawodów był p. Tomasz Munia. W ceremonii wręczania nagród uczestniczyli: p. Sebastian Rogala – przew. Rady Gminy Chorkówka, p. Dariusz Bator – z- ca wójta Gminy Chorkówka oraz p. Bogusław Pacek – dyrektor GOK – u.

Czytaj więcej: Masowe Biegi szlakiem Ignacego Łukasiewicza w Gminie Chorkówka

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce w dniu 16 maja 2013r. odbył się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej o zasięgu powiatowym w kategorii klas I-III, IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Celem festiwalu organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce było rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, rozwijanie postawy ciekawości, otwartości oraz tolerancji wobec innych kultur. W festiwalu udział wzięli uczniowie, reprezentujący następujące placówki oświatowe z terenu gminy i powiatu: ZS Chorkówka, SP Draganowa, SP Kobylany, ZSP Kopytowa, GOK Korczyna, PSP Krościenko Wyżne, ZSP Sieniawa, ZS Świerzowa P., SP Zręcin, SP Żeglce, Gimnazjum Zręcin, Gimnazjum w Świerzowej Polskiej, Społeczna Szkoła Muzyczna w Krośnie, Ośrodek Kultury w Dukli, Prywatne Studium Wokalne w Krośnie, ZSP nr 4 w Krośnie, ZSP nr 5 w Krośnie, II LO w Krośnie). Festiwal prowadziła Małgorzata Foremny – instruktor GOK w Chorkówce. Jury w składzie: p. Magdalena Harmata (absolwentka filologii angielskiej) p. Henryk Kyc (instruktor muzyki), p. Błażej Szczurek (DJ, prezenter muzyczny) po przesłuchaniu wszystkich prezentacji wyróżniła następujące osoby:

Czytaj więcej: Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

 • Zespół Śpiewaczy Seniorzy
 • Młodzieżowy Zespół Taneczny Omega
 • Zespół Pieśni i Tańca Bobrzanie
 • Zespół Taneczny „DAY STARS”
 • Zespół Śpiewaczy Chorkowianie
 • Kapela Ludowa „Ropiorze”
 • Kapela Ludowa BOBRZANIE
 • Kapela 50 plus
 • Zespół Wokalny VANILLA SKY
 • Zespół Śpiewaczy Nadzieja
 • Zespół Śpiewaczy Jutrzenka
 • Zespół Taneczny VENUS
 • Zespół Śpiewaczy Bobrzanie
Previous Next

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz

Czerwiec 2023
PWŚCPtSN
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3012

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.