Konkurs o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

W dniu 30 kwietnia 2013r. w Gimnazjum w Świerzowej P. i na boisku przy szkole odbyły się eliminacje gminne ww. konkursu. W konkursie wzięły udział następujące placówki oświatowe:
Szkoły Podstawowe:
1. Zespół Szkół w Chorkówce
2. Szkoła Podstawowa w Faliszówce
3. Szkoła Podstawowa w Kobylanach
4. Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej
5. Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej
6. Zespół Szkół w Świerzowej P.
7. Szkoła Podstawowa w Zręcinie
8. Szkoła Podstawowa w Żeglcach
Gimnazja:
1. ZSP - Gimnazjum w Kopytowej
2. Gimnazjum w Świerzowej Polskiej
3. Gimnazjum w Zręcinie

Czytaj więcej: Konkurs o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Gminny Konkurs Historyczny „W Kręgu Mitów”

W dniu 24 kwietnia 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce odbył się konkurs historyczny „W kręgu mitów”. Organizatorami  konkursu był GOK w Chorkówce i Szkoła Podstawowa w Żeglcach. Celem konkursu było  m.in. propagowanie wiedzy o kulturze, sztuce i historii starożytnej Grecji, a także budzenie i rozwijanie zainteresowań kulturą antyczną. Do konkursu, który przeznaczony był dla klas V i VI szkół podstawowych zgłosiło się 7 szkół: ZS i Pl. Bóbrka, ZS Chorkówka, SP Faliszówka, SP Kobylany, SP Szczepańcowa, SP Zręcin, SP Żeglce. Uczniowie pisali test, przygotowany przez p. Ewę Nowak Arciszewską i p. Teresę Pacek – nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Żeglcach składający się z 35 pytań. Komisja Konkursowa w składzie: p. Teresa Pacek, p. Agnieszka Nowak i p. Daniel Borek po sprawdzeniu prawidłowości napisania testu przyznała punktację i na tej podstawie wybrała laureatów konkursu.
Wyniki w kategorii indywidualnej:

Czytaj więcej: Gminny Konkurs Historyczny „W Kręgu Mitów”

Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej

Konkurs dla dzieci i młodzieży odbył się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce w dniu 8 kwietnia 2013 r. w kategorii: szkoły podstawowe i gimnazja. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół: Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce, Zespół Szkół w Chorkówce, Szkoła Podstawowa w Draganowej, Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Zespół Szkół w Świerzowej P. Szkoła Podstawowa w Zręcinie, Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej (SP i Gimnazjum), Gimnazjum w Świerzowej P. oraz Gimnazjum w Zręcinie.
Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych oraz  upowszechnianie poezji o tematyce patriotycznej.
Organizator konkursu – GOK Chorkówka powołał Komisję Konkursową w składzie: p. Maria Łukaszewska – poetka, autorka wierszy, p. Mateusz Podkul z Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Krośnie oraz p. Bogusław Pacek – dyrektor GOK w Chorkówce.

Czytaj więcej: Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej

Podsumowanie XIV Przeglądu Twórczości Wielkanocnej w Gminie Chorkówka

W wystawie XIV Przeglądu Twórczości Wielkanocnej zaprezentowały swoje prace plastyczne o tematyce wielkanocnej następujące wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Chorkówka oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi  Szczepańcowa i Klub Młodzieży w Leśniówce. Wystawę można oglądać w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce w dniach od 24 marca do 30 marca 2013r.
Organizator Przeglądu powołał komisję artystyczną w składzie: p. Małgorzata Szafran – Szkaradek (nauczyciel plastyki), p. Iwona Ćwiąkała (przedstawiciel Muzeum Rzemiosła w Krośnie) p. Agnieszka Jastrzębska (animator kultury, pedagog DPS w Iwoniczu), p. Andrzej Józefczyk (redaktor „Nowe Podkarpacie”). Komisja dokonała oceny 356 prac i wyróżniła kilkadziesiąt prac przygotowanych na wystawę twórczości wielkanocnej. Wyróżnione osoby otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce – organizatora Przeglądu.
Każdy z członków komisji sporządził oddzielny protokół, w którym zawarte były nazwiska osób, których prace zostały wyróżnione z poszczególnych placówek oświatowych:

Czytaj więcej: Podsumowanie XIV Przeglądu Twórczości Wielkanocnej w Gminie Chorkówka

Karpacka Wielkanoc

W tym roku już po raz czternasty w Gminie Chorkówka odbyła się uroczystość pn. „Karpacka Wielkanoc”, składająca się z dwóch części. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce i Koło Gospodyń Wiejskich w Kopytowej. W dniu 23 marca 2013 roku w sali Domu Ludowego w Kopytowej odbyła się impreza finałowa ,,Karpacka Wielkanoc’’. Na program uroczystości złożyły się występy artystyczne dzieci z Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej oraz Zespołu Śpiewaczego „Jutrzenka”. Po części artystycznej odbyła się  prezentacja, omówienie i  degustacja potraw stołów wielkanocnych przygotowanych przez  Koła Gospodyń Wiejskich z Chorkówki, Draganowej, Faliszówki, Kobylan, Kopytowej, Kopytowej – Stanowiska, Leśniówki, Machnówki, Poraju, Szczepańcowej, Świerzowej P., Żeglec, Stowarzyszenia Forum Inicjatyw Społecznych ze Zręcina oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa.

Czytaj więcej: Karpacka Wielkanoc

Gminny Konkurs Ortograficzny

Gminny Konkurs Ortograficzny dla Szkół Podstawowych klas IV-VI, gimnazjów oraz mieszkańców Gminy odbył się  w dniu 14 marca 2013 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce. Celem konkursu ortograficznego było m. in. pogłębienie znajomości zasad ortograficznych. W kategorii uczniowie szkół podstawowych w konkursie wzięło udział 18 uczennic i uczniów reprezentujące następujące szkoły podstawowe: ZS i Pl Bóbrka, ZS Chorkówka, SP Faliszówka, SP Kobylany, ZSP Kopytowa, SP Szczepańcowa, ZS Świerzowa P., SP Zręcin, SP Żeglce. Tytuł  „Mistrza ortografii” zdobył  Szymon Gonet (SP Zręcin). Drugie Miejsce zajął Adam Gonet (SP Zręcin), III Miejsce zajęła Aleksandra Baran (ZSP Kopytowa.

Czytaj więcej: Gminny Konkurs Ortograficzny

 • Zespół Pieśni i Tańca Bobrzanie
 • Zespół Śpiewaczy Seniorzy
 • Zespół Śpiewaczy Chorkowianie
 • Młodzieżowy Zespół Taneczny Omega
 • Zespół Śpiewaczy Nadzieja
 • Kapela 50 plus
 • Kapela Ludowa BOBRZANIE
 • Kapela Ludowa „Ropiorze”
 • Zespół Śpiewaczy Jutrzenka
 • Zespół Śpiewaczy Bobrzanie
 • Zespół Taneczny „DAY STARS”
 • Zespół Taneczny VENUS
 • Zespół Wokalny VANILLA SKY
Previous Next

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz

Czerwiec 2023
PWŚCPtSN
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3012

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.