Spotkanie Wigilijne w Gminie Chorkówka

Kolejna edycja Spotkania Wigilijnego odbyła się 16 grudnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce. Organizatorami uroczystości był GOK w Chorkówce i Koło Gospodyń Wiejskich w Chorkówce na czele z przewodniczącą Leokadią Kludacz. Licznie zebranych uczestników spotkania powitał Bogusław Pacek – dyrektor GOK-u. Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną w wykonaniu grupy artystycznej „Maskarada” pod kier. Alicji Zając. Po występie młodzieży kolędy i pastorałki zaśpiewał Zespół Śpiewaczy „Seniorzy” ze Świerzowej P. pod kier. Alicji Adamik. Ksiądz Prałat Jan Luchowski – proboszcz parafii Żeglce, złożył obecnym najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz poprowadził modlitwę.

Fragment Ewangelii odczytał ks. Stanisław Babiarz – proboszcz parafii Bóbrka. Życzenia świąteczne i noworoczne złożyli: Dariusz Sobieraj – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Kazimierz Gładysz – Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, który jest również prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce, Adolf Kasprzyk – Wicestarosta Krośnieński oraz Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka. Wszyscy obecni na sali połamali się opłatkiem,  składając sobie życzenia. Kolejnym punktem spotkania była degustacja potraw wigilijnych, przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich z Bóbrki, Chorkówki, Draganowej, Kobylan, Kopytowej, Kopytowej – Stanowiska, Leśniówki, Machnówki, Poraju, Sulistrowej, Szczepańcowej, Świerzowej P., Zręcina i Żeglec oraz trzy stowarzyszenia: Stowarzyszenie Przyjazna Kopytowa, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa oraz Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych w Zręcinie. Na jednym wspólnym stole wigilijnym serwowano potrawy wigilijne m.in.: różne rodzaje pierogów, gołąbki, potrawy z ryb, kapustę z grzybami i grochem, barszcz czerwony, żurek, ciasta piernikowe, serowce, itp. Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia, które przygotowały potrawy wigilijne otrzymały podziękowania od władz samorządowych Gminy Chorkówka. Na ręce kierowników zespołów artystycznych i stowarzyszeń, działających na terenie Gminy zostały skierowane podziękowania za całoroczną pracę w upowszechnianiu kultury. Wszyscy zgromadzeni na sali otrzymali kalendarze ufundowane przez Gminę Chorkówka oraz stroiki świąteczne, wykonane przez przewodniczącą KGW w Chorkówce przy pomocy członkiń KGW. W spotkaniu udział wzięli również: ks. Bronisław Wyczawski – proboszcz parafii Kopytowa, Marian Janik – radny powiatowy, Andrzej Koniecki – Wójt Gminy Chorkówka, Wioletta Klimek – Sekretarz Gminy, radni Gminy: Mieczysław Czelny i Krzysztof Markiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Bogumił Świątek, Zofia Munia, Andrzej Wierdak, Jacek Buczyński, Tomasz Munia, Edward Szwedo, Tadeusz Malik, Gabriela Nizianty - dyrektor Centrum Usług Oświatowych, dyrektorzy placówek oświatowych: Małgorzata Wojtas, Beata Korecka, Małgorzata Pelczar, Barbara Markiewicz, Mirosław Guzik, Włodzimierz Paluch, Paweł Przetacznik, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz prezesi jednostek OSP z Draganowej, Kobylan i Kobylan – Myszkowskie, prezesi stowarzyszeń, sołtysi wsi, kierownicy zespołów artystycznych, przewodniczące KGW wraz z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy.
Uroczystości towarzyszyła wystawa szopek bożonarodzeniowych (36 prac), wykonanych przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu Gminy Chorkówka.
Na estradzie przed budynkiem GOK- u została wykonana szopka bożonarodzeniowa przez członków Zespołu „Chorkowianie”, przewodniczącą KGW, członkinie KGW  i sołtysa z Chorkówki.

 • Zespół Śpiewaczy Seniorzy
 • Kapela Ludowa BOBRZANIE
 • Zespół Śpiewaczy Nadzieja
 • Zespół Śpiewaczy Bobrzanie
 • Zespół Śpiewaczy Jutrzenka
 • Kapela 50 plus
 • Młodzieżowy Zespół Taneczny Omega
 • Kapela Ludowa „Ropiorze”
 • Zespół Taneczny VENUS
 • Zespół Pieśni i Tańca Bobrzanie
 • Zespół Wokalny VANILLA SKY
 • Zespół Taneczny „DAY STARS”
 • Zespół Śpiewaczy Chorkowianie
Previous Next

Najbliższe wydarzenia

styczeń 18 2018
09:00 - 13:00 GOK Chorkówka
Gminny Konkurs kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży
styczeń 21 2018
15:00 - 19:00 Kościół Parafialny w Szczepańcowej i sala Domu Ludowego w Szczepańcowej
Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek
styczeń 27 2018
16:00 - 19:00 GOK Chorkówka
Bal karnawałowy dla dzieci
luty 15 2018
16:00 - 19:00 sala sportowa przy Gimnazjum w Świerzowej P.
Finał XVII Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców, Trenerów i Działaczy Powiatu Krośnieńskiego,

Kalendarz

Styczeń 2018
PWŚCPtSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 311234

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.